Lifestyle-enquete.nl

De verschillende soorten landbouw in Nederland

In Nederland is er tegenwoordig veel te doen om boeren. Niet zozeer akkerbouw waarvoor je een ploeg landbouw gebruikt, maar met name boeren die vee houden voor melk en vlees liggen onder vuur. Dat komt allemaal door de stikstof crisis waar Nederland door geplaagd wordt. Velen van hen moeten het werk neerleggen of op een totaal andere manier inrichten. En dat zorgt voor onrust. Veel mensen weten niet zoveel over landbouw in Nederland. Hoe zit het eigenlijk met boeren in Nederland? Wat is de geschiedenis, en welke vormen van landbouw worden in Nederland bedreven? In dit stuk lees je er meer over. Voor meer informatie over landbouw in Nederland, lees vooral verder.

Akkerbouw: groot, groter, grootst telen

Akkerbouw vindt in Nederland plaats op uitgestrekte velden. Boeren zaaien, onderhouden en oogsten die velden meestal met behulp van grote en zware machines, waarvoor je hier een achteruikijktcamera draadloos bestellen kunt.. Daar ligt ook direct het verschil tussen akkerbouw en tuinbouw, maar daarover later meer. Akkerbouw gaat dus echt om het telen van gewassen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan maïs, graan, aardappelen, suikerbieten, tabak, enzovoorts. Dit wordt doorgaans op grote velden gedaan om kosten te besparen en dus zo efficiënt mogelijk te werken.

Het proces van akkerbouw in Nederland

Voor een boer kan beginnen met het zaaien van gewassen, zal eerst de grond klaargemaakt moeten worden. Alle boeren werken nagenoeg volgens hetzelfde principe. ALs eerste wordt de grond omgeploegd om al het aanwezige onkruid te verwijderen. Vervolgens maakt de boer de grond gelijk. Daarna is de boer klaar om de grond te bemesten. De stinkende mest ruikt misschien niet lekker, maar speelt een hele belangrijke rol in het vruchtbaar maken van de grond. Zo kunnen gewassen goed groeien. Daarna worden gewassen gezaaid of gepoot, afhankelijk van het gewas. Daarna wordt de grond onderhouden, en worden ongediertebestrijding en andere middelen toegevoegd. Als het gewas klaar is voor de oogst, wordt het uit de grond gehaald. Dat wordt ook wel rooien genoemd.

Tuinbouw: verfijnder en kleinschaliger

Bij tuinbouw gaat het om het verbouwen van kwetsbare producten. Vanzelfsprekend gaat in dit werk een stuk meer handwerk en tijd zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kolen, frambozen en andere bessen. Dat is direct het verschil met akkerbouw, dat op grotere schaal kan worden uitgevoerd met passende grote machines. Tuinbouw vindt zowel op akkers als in kassen plaats, afhankelijk van het type product dat geproduceerd wordt.

Veeteelt voor vlees, melk, huid en eieren

Boeren die doen aan veeteelt houden dieren voor vlees, melk, hun huid of eieren. Sommige boeren fokken ook vee om door te verkopen aan andere boeren. Er is een verschil in veeteelt tussen veeteelt op een klein stuk land en op een groot stuk land. Als er weinig ruimte is, komt het in de praktijk neer op een grote schuur met kippen of koeien die geen buitenlucht zien. Er is ook veeteelt waarbij dieren buiten op grasvelden rondlopen. Denk bijvoorbeeld aan biologische veehouders, maar ook aan ouderwetse schapenherders. Veeteelt is mogelijk op verschillende manieren. Hopelijk heb je iets meer geleerd over boeren in Nederland!

Ook interessant!

Waarom schrijven goed voor je is

Tips om jouw woonkamer af te maken

De beste tuintips voor beginners

Waarom een auto leasen vaak de beste optie is

De redenen om een dagboek bij te houden